Në botën e sotme digjitale, komoditeti dhe efikasiteti janë primare. Ekipi jonë përdor cdo
ditë teknologjinë me qëllim që të ju shërbejmë më mirë klientëve tanë.
Me entuziazëm ju njoftojmë vendosjen e kalendarit i cili ju mundëson klientëve tanë që të
caktojnë takime online me ekipin tonë.

EKSPERIENCË MË E MIRË PËR KLIENTËT
Duke ofruar kalendarin online, ne ju japim përparësi nevojave dhe preferencave të klientëve
tanë. Me komoditetin dhe fleksibilitetin që ofron kalendari, përmisojmë përvojën e
përgjithshme me klientët. Në këtë mënyrë, klientët kanë autonomi të plotë për të caktuar
takime online sipas dëshirës së tyre.

MË POSHTË MUND TË SHIHNI KALENDARIN

NËSE DËSHIRONI TË PLANIKONI NJË TAKIM HYRJES ME EKIPIN TONË NDIJNI HAPAT E MËPOSHTËM:

1. Zgjidhni një datë të lirë në kalendar dhe caktoni një takim të shkurtër. Në këtë proces
duhet të lini emrin dhe e-mailin tuaj në mënyrë që të merrni automatikisht një ftesë dhe një
link për takimin.

2. Në takim do të njoftoheni me ekipin tonë dhe do të mund të paraqisni rastin tuaj ose
nevojën tuaj për shërbimet që ne i ofrojmë. Avokatët tanë flasin gjuhën Maqedonase,
Shqipe dhe Angleze.

3. Pas takimit, do të bëjmë një vlerësim brendshëm dhe do ju dërgojmë një ofertë të
detajuar në e-mailin tuaj në lidhje me kostot dhe kohëzgjatjen e procesit.

4. Duke pranuar ofertën, ne do ju dërgojmë një
Mila Mishovska

Author Mila Mishovska

More posts by Mila Mishovska