ЗАКОН ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ИНВЕСТИЦИИ

ШТО ПРЕТСТАВУВА ОВОЈ ЗАКОН?

Сите компании кои исполнуваат определени критериуми и вршат инвестиции, преку овој Закон можат да побараат поддршка од државата, преку поврат на дел од финансиските средства што ги инвестирале.

Мерките се однесуваат на неколку области: 1.Нови вработувања; 2.Воспоставување и унапредување соработка со домашни добавувачи; 3.Воспоставување на организациски облици за истражување и развој; 4.Инвестициски проекти од значаен економски интерес; 5.Поддршка за пораст на капитални инвестиции и приходи; 6.Преземање на деловни субјекти во потешкотии и 7.Зголемување на конкурентноста на пазарот.

КОИ МОЖАТ ДА ГО КОРИСТАТ ЗАКОНОТ?

УСЛОВИ ЗА ПОВРАТ

  1. Субјекти кои започнале или планирале продуктивна почетна инвестиција.

  2. Вкупните приходи од работењето во последната година да се поголеми од просекот во претходните 3 години.

  3. Бројот на вработени во последната година да не е помал за повеќе од 5% од просекот во претходните 3 години.

  4. Корисници на финансиска поддршка можат да бидат деловни субјекти од кожарско-преработувачката и текстилната индустрија како и деловни субјекти со наменско производство (вооружување и воена опрема).

ДИГИТАЛНИОТ АСИСТЕНТ ЛЕКСИ ОКОЛУ ЗАКОНОТ

КОИ ТРОШОЦИ СЕ ПОВРАТНИ?

360 ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА

ЗАКАЖЕТЕ СОСТАНОК СО НАС

НАШИОТ ТИМ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ