Uncategorized
04/11/2020

Оглас за адвокатски приправник

Адвокатска канцеларија Алексов распишува оглас за адвокатски приправник. Што бараме? Магистер по правни науки или…
Read More
Uncategorized
02/07/2019

Математиката и правото

Потрагата по вистината и нејзиното докажување е заеднички предизвик за математиката и правото. Во математиката,…
Read More
ostavinska postapka
Uncategorized
09/03/2018

Оставинска постапка

Постапката за расправање на оставината се поведува пред суд, при што судот ја поведува по...
Read More
Ликвидација на трговско друштво
Uncategorized
22/08/2017

Ликвидација на Трговско Друштво

Ликвидацијата на трговско друштво преставува постапка со која се затвора и брише друштвото од Централниот...
Read More
software patent
Uncategorized
10/07/2017

Патент на софтвер во Европа

Дали може да се патентира софтвер во Европските држави? Конвенцијата на големите европски патенти (European...
Read More
dogovor za vrabotuvanje
UncategorizedРегулатива во РМ
26/06/2017

Вработување (Постапка и Договор за вработување)

Новооснованотo трговско друштво, со датумот на започнување со работа, потребно е да има минимум 1...
Read More
Skopje Legal Hackers
Uncategorized
20/06/2017

Skopje Legal Hackers

#LegalHackers е движење кое на едно место обединува адвокати, креатори на политики, програмери, инженери, академици...
Read More
legal tech
Legal TechUncategorized
06/06/2017

Пресекот помеѓу правото и технологијата

Ако бизнисот не се реинвентира со цел да се приспособи на промените на пазарот, тогаш...
Read More
legal tech
Legal TechUncategorized
29/05/2017

Legal tech – тренд кој покрива дупки на пазарот

Поим и дефиниција Legal Tech се однесува на аплицирање на технологија и софтвер кај адвокати...
Read More
obrabotka na licni podatoci
UncategorizedРегулатива во РМ
24/05/2017

Известување до ДЗЛП за почеток со обработка на лични податоци

Согласно Законот за заштита на личните податоци, пред да се започне со обработка на лични...
Read More