Legal Tech
07/07/2020

Правен калкулатор

Правен калкулатор е дигитална алатка креирана во 2017 година од организациите We Talk It и…
Read More
Legal Tech
12/12/2019

Crowd Justice: платформа за crowdfunding на правните проблеми

CrowdJustice е платформа која го поврзува социјалното претприемништво и правото. Водечка идеја на оваа платформа…
Read More
Legal Tech
17/11/2019

Legal Tech Startup: Libryo

Libryo е стартап од областа на правото и технологијата којшто им помага на правниците брзо…
Read More
Legal Tech
10/11/2019

Legal tech startup: Luminance

Luminance е стартап кој ги поврзува правото и технологијата во продукт кој е од голема…
Read More
Legal Tech
08/08/2019

Big Data во правниот систем

Знаеме дека сите индустрии се засегнати со користењето Big Data, а правниот систем не е…
Read More