Legal Tech
07/07/2020

Правен калкулатор

Правен калкулатор е дигитална алатка креирана во 2017 година од организациите We Talk It и…
Read More
Legal Tech
12/12/2019

Crowd Justice: платформа за crowdfunding на правните проблеми

CrowdJustice е платформа која го поврзува социјалното претприемништво и правото. Водечка идеја на оваа платформа…
Read More
Legal Tech
17/11/2019

Legal Tech Startup: Libryo

Libryo е стартап од областа на правото и технологијата којшто им помага на правниците брзо…
Read More
Legal Tech
10/11/2019

Legal tech startup: Luminance

Luminance е стартап кој ги поврзува правото и технологијата во продукт кој е од голема…
Read More
Legal Tech
08/08/2019

Big Data во правниот систем

Знаеме дека сите индустрии се засегнати со користењето Big Data, а правниот систем не е…
Read More
smart contracts
Legal Tech
08/04/2019

Паметни договори и blockchain технологијата

Паметните договори претставуваат уште еден новитет во правото. Главната карактеристика на овие паметни договори е...
Read More
sybyl ai
Legal Tech
04/10/2018

Sibyl AI – машинско учење за прогноза на случај

Sibyl AI  претставува програма која со помош на машинско учење може да им помогне на...
Read More
notarize
Legal Tech
09/08/2018

NOTARIZE – онлајн нотарски услуги

Што претставува NOTARIZE: Notarize е електронска нотарска платформа и софтверски сервис кој им дозволува на...
Read More
legal tech
Legal TechUncategorized
06/06/2017

Пресекот помеѓу правото и технологијата

Ако бизнисот не се реинвентира со цел да се приспособи на промените на пазарот, тогаш...
Read More
legal tech
Legal TechUncategorized
29/05/2017

Legal tech – тренд кој покрива дупки на пазарот

Поим и дефиниција Legal Tech се однесува на аплицирање на технологија и софтвер кај адвокати...
Read More