36O° ЗА СТАРТАП

36O° РЕГИСТРАЦИЈА, ИНВЕСТИЦИСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, EXIT – ПРОДАЖБА НА УДЕЛИ, ЛИКВИДАЦИЈА

 

Првиот Инвеститор - „Основни правни документи при инвестирање во стартап“

За кого е наменета?

Кратка брошура наменета за сите млади старт ап компании кои првпат се среќаваат со инвестиција од бизнис-ангел или акцелератор. Тука ќе ги најдете основните правни документи и одредби кои вообичаено се среќаваат во процесот на „затворање на инвестицијата“.


КОИ ПОСТАПКИ ГИ РАБОТИМЕ:

1

Основање на стартап компанијата

Регистрација во ЦРМ; Печати; Отворање на банкарски сметки; Состав на почетните типови на Договори;
2

Документи при инвестиција

Изготвување на term sheet, табела со капитал, договор за инвестирање, договор за содружништво, договор за конвертибилен заем.
3

„Exit“ - Продажба на удели

Продажба на компанијата или на дел од уделите кон заинтересирани купувачи, по создавањето на успешен стартап
4

Ликвидација на стартапот

Затворање на компанијата во случај на неуспех на пазарот и бришење од ЦРМ

ТИМ И ОДГОВОРНОСТИ

7 години активно работиме во областите на правото на трговските друштва што ги вклучува и стартап компаниите. Нашите клиенти се компании кои работат на иновации во полињата на развој на софтвер, дигитализација, маркетинг и дизајн. Работејќи на различни предизвици, сфативме дека е потребно да создадеме сеопфатна услуга која ќе ги опфати сите фази на развој на еден стартап, од отворање на компанијата, до добивање на инвестиција, продажба или ликвидација стартапот.

КОНТАКТ

Моб. : +389/ 78-201 589
Website : www.aleksov-memishi.mk
Адреса : ул. Јордан Мијалков бр. 30 /1 Скопје Центар
Адвокат Дејан Алексов, одговорен за IP права и доверливост.
Консултант Гордана Николовска, одговорна за „Добро стоење“ на компанија.
Адвокатски соработник Кристијан Стевчев, одговорен за основање и ликвидација.
Адвокат Артан Мемиши, одговорен за инвестициска документација.